All for Joomla All for Webmasters
 

Privacy Policy

Chính sách bảo mật mô tả cách IZIHelp thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp. Nó cũng mô tả các lựa chọn của họ liên quan đến việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của này.

Chính sách bảo mật này nêu chi tiết cam kết của chúng tôi để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân hoặc doanh nghiệp.

 1. DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp hoặc thu thập bởi IZIHelp đều chịu sự kiểm soát của CÔNG TY CỔ PHẦN FIREFLY INNOVATIVE.

              Dữ liệu được cung cấp bởi Doanh nghiệp:

 • Email: từ hộp thư Chăm sóc Khách hàng của doanh nghiệp sẽ được chuyển tiếp tới hệ thống IZIHelp để tạo yêu cầu. Email này có thể từ máy chủ của doanh nghiệp hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ thứ ba như Gmail.
 • Facebook: tất cả nội dung từ trang Facebook của doanh nghiệp được liên kết với hệ thống IZIHelp sẽ được quản lý bởi hệ thống. Thông tin bao gồm: bình luận trên tường và hội thoại riêng thông qua Facebook Messenger.
 • Zalo: tất cả nội dung hội thoại tài khoản Zalo OA được liên kết với hệ thống IZIHelp sẽ được quản lý bởi hệ thống.
 • IZIMessage (live chat trên site): tất cả thông tin người dùng, hội thoại giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua nền tảng IZIMessage sẽ được lưu trữ và quản lý bởi hệ thống.
 • IZIComment (bình luận sản phẩm): tất cả thông tin người dùng, nội dung bình luận giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua nền tảng IZIComment sẽ được lưu trữ và quản lý bởi hệ thống.
 • IZICall (VoIP): tất cả thông tin liên quan tới các cuộc gọi giữa doanh nghiệp và khách hàng sẽ được lưu trữ và quản lý bởi hệ thống IZIHelp. Các thông tin liên quan bao gồm số phone và tệp ghi âm hội thoại giữa nhânviên và khách hàng.
 • YouTube: tất cả thông tin liên quan tới video và bình luận bên dưới video sẽ được lưu trữ và quản lý bởi hệ thống IZIHelp.
 • Thông tin khách hàng của doanh nghiệp: bao gồm tất cả thông tin liên quan tới khách hàng mà doanh nghiệp cập nhật/lưu trữ trên hệ thống IZIHelp.
 1. CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI CÁC THÔNG TIN NÀY

Chúng tôi thu thập và xử lý tất cả thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả các doanh nghiệp, người dùng và khách hàng cho các mục đích sau:

 • Xử lý và trả lời các câu hỏi của bạn hoặc liên hệ với bạn để trả lời các câu hỏi và/hoặc yêu cầu của bạn.
 • Phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ, và các chức năng của dịch vụ IZIHelp.
 • Xác thực danh tính của các cá nhân liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác.
 • Quản lý việc bạn đăng ký và/hoặc đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin truyền thông khác của chúng tôi.
 • Quản lý và báo cáo tập trung các tương tác của doanh nghiệp với khách hàng của doanh nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp
 • Thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
 1. CHÚNG TÔI BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý. Các biện pháp chúng tôi sử dụng được đưa ra để cung cấp mức bảo mật phù hợp với rủi ro khi xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Chúng tôi đã thực hiện chính sách bảo mật, để bảo vệ dữ liệu, chống truy cập trái phép. Dữ liệu trên các trang bảo mật của chúng tôi được mã hóa bằng công nghệ SSL. Trình duyệt của bạn có thể cảnh báo (và bạn nên kiểm tra) xem trang có an toàn không. Công nghệ này có thể định cấu hình trình duyệt của bạn để đưa ra thông báo cảnh báo khi bạn truy cập lần đầu vào bất kỳ trang bảo mật nào trong khi truy cập dịch vụ.
 • Chúng tôi không chia sẽ dữ liệu của doanh nghiệp với một bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào.
 • Tất cả dữ liệu của bạn sẽ được mã hóa mọi lúc khi truyền qua Internet. SSL là phần mềm đặc biệt tự động mã hóa mọi dữ liệu bạn gửi đến trên các trang bảo mật của chúng tôi. Sau đó, máy chủ của chúng tôi sẽ đọc dữ liệu bằng khóa riêng. Điều này có nghĩa là, dữ liệu của bạn có thể là thông tin ghi nợ hoặc thông tin thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác sẽ được chuyển thành mã, chỉ có thể dùng khóa riêng hoặc mật khẩu để giải mã. Tất cả các phần dịch vụ yêu cầu bạn nhập dữ liệu cá nhân đều được bảo mật.
 • Dù chúng tôi cung cấp cho bạn (hay bạn chọn) thông tin đăng nhập, cho phép bạn truy cập một số phần dịch vụ nhất định của chúng tôi (như tên người dùng và mật khẩu), bạn vẫn phải có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin này.
 • Việc truyền thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn sẽ phải chấp nhận hệ lụy cố hữu về bảo mật khi sử dụng internet và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào, trừ khi chúng tôi vi phạm pháp luật hiện hành, và chỉ tuân thủ các giới hạn đã đề ra trong bất kỳ điều khoản và điều kiện liên quan.
 1. CHÚNG TÔI SẼ LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG BAO LÂU?
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân thu thập từ bạn nếu chúng tôi có nhu cầu chính đáng cần lưu giữ (ví dụ: để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán hiện hành).
 • Tất cả các dữ liệu sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình khách hàng và doanh nghiệp sử dụng hệ thống của chúng tôi và kéo dài cho đến 03 năm sau đó khi kết thúc quá trình sử dụng.